Orff: Carmina Burana

Josep Vicent, La Fura dels Baus